sitemapsitemap Kodak Retina IIc

Kodak Retina IIc

Terug/back

Retina accessories

 

Kodak A.G. Stuttgart - Wangen
ca 1956

 

Inklapbare camera voor 24 x 36 mm op 35 mm kleinbeeldfilm. Voorzien van standaard accessoireschoentje en aansluiting voor flitskabel; synchronisatie instelbaar voor X en M. Sluiter Compur Synchro met 10 sluitertijden: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 + B. Afdrukknop blokkeert voor dubbele opnamen. Voorzien van zelfontspanner, te activeren na spannen van de sluiter via filmtransport met hetzelfde palletje als voor M en X synchro, stand V (Vorlauf). Afstandsinstelling variabel van 0,8 meter tot oneindig; scherpstelling met behulp van afstandsmeter zichtbaar in de zoeker (samenvallen van 2 beeldjes). Variabel irisdiafragma, instelbaar van 2,8 tot 22. Afleesbare scherptediepteschaal rondom de lens. Combinatie diafragma / sluitertijd ook afleesbaar en instelbaar in "lichtwaarden" en daarmee gekoppeld (handig bij gebruik lichtmeter die die waarden ook aangeeft). Verwisselbaar objectief Schneider-Kreuznach Retina-Xenon C f 2,8 / 50 mm, alleen het optisch gedeelte zonder diafragma en afstandinstelling is verwisselbaar. Filmtransport via handel met opnameteller en automatische blokkering. Voorzien van memoschijf voor ingelegd filmtype met verwijzing naar Kodak filmtypes (geen filmgevoeligheid). Gebruiksaanwijzing (Duitstalig) aanwezig; daarin wordt de firma Kodak A.G., Stuttgart - Wangen genoemd.


Bij de camera zijn nog een aantal specifieke Retina accessoires: teleobjectief, 2 close-up lenzen en afstandmeter voor gebruik in combinatie met die close-up lenzen. Klik op de link linksboven voor meer gegevens. De Retina zag als eerste kleinbeeldcamera van Kodak
reeds in 1934 het licht. Hij is in vele varianten tot 1968 geproduceerd.

Deze camera is door mijn schoonvader Bert Verhoef gekocht en gebruikt en is later nog gebruikt door mijn vrouw.

 

Folding camera for 24 x 36 mm on 35 mm film. Supplied with a standard accessory shoe and contact for flash cord; synchronisation adjustable for X en M. Central shutter Compur Synchro with 10 shutterspeeds: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 + B. Release button is blocked against double exposures. Supplied with self-timer, to be activated after tensioning the shutter via film transport with the same selector as for M and X synchro, mark "V" (Vorlauf). Focusing variable from 0,8 meter to infinity with help of a coupled range finder, viewable in the viewfinder (matching of 2 images). Variable iris diaphragm, aperture settings from 2,8 to 22. Readable depth of field scale around the lens. Combination of aperture / shutterspeed also indicated and adjustable in "light values", handy when an exposure meter is used that indicates these same values. Interchangeable lens Schneider-Kreuznach Retina-Xenon C f 2,8 / 50 mm; only the optical part is interchangeable excluding diaphragm and focussing mechanism. Filmtransport via lever with adjustable frame counter and automatic stop. Supplied with memodisk for loaded filmtype with reference to Kodak filmtypes (no filmspeed). Operating manual in German available; in that manual Kodak A.G., Stuttgart - Wangen is mentioned.


There are specific Retina accessories with this camera: a telephoto lens, 2 close-up lenses and a range finder to be used in combination with these close-up lenses. Click on the link at the upper left corner for more details. The Retina was introduced as the first Kodak 35 mm camera in 1934. It has been produced in many different models until 1968.

This camera was bought and used by my father in law Bert Verhoef and was later used by my wife.