View-Master

Terug/back

 

Made in Germany for Sawyer Europe S.A. Belgium

1962

 

Dit is een stereocamera voor 35 mm kleinbeeld film, speciaal gericht op de Europese markt. De film wordt schuin door de camera geleid (zie linksonder) waardoor de 2 opnames op de juiste wijze tegenover elkaar komen te staan in de View-Master fotoschijf (zie rechtsonder). Op deze manier konden op een film voor 36 opnamen 75 stereo paren worden gemaakt. Voorzien van accessoire schoentje en aansluiting voor X en M-flitscontact. Afstandsinstelling variabel vanaf 1,5 meter alleen voor flitsopnamen waardoor de belichtingsinstelling wordt bepaald (bovenste halfronde venster); hiermee wordt niet de lens scherp gesteld, die is fixed focus. Het diafragma en de sluitertijd worden bepaald door de symbolen achter de 3 venstertjes met de realiteit overeen te laten komen (bewolkt, zonnig e.d.). Sluitertijd (1/30, 1/45 en 1/60) en diafragma (2,8 – 22) kunnen niet apart worden ingesteld, behalve voor tijdopnamen (stand B). Instelbare filmgevoeligheid (max 100 Asa) voor het instelsysteem. De 2 lenzen zijn een Rodenstock Trinar 1 : 2,8 20 mm. Sluiter wordt gespannen met handel bovenop. Geblokkeerd tegen dubbele opnamen. Aan de onderkant van de camera zit een opnameteller.


Voor de lenzen zitten 2 opsteek uv-filters van B+W type 27 KR1,5 1,1x

Gekocht op een fotografica beurs in Hilversum in november 2017.

 

This is a stereo camera for 35 mm film, specially made for the European market. The camera has a diagonal film path (see bottom left) which causes the 2 stereo pictures to be placed in the correct position in the View-Master reel (see bottom right). In this way 75 stereo pairs could be made on a film for 36 exposures. Provided with standard accessory shoe and connections for flash cords with X and M synchronisation. Focussing variable from 1,5 meters only for flash exposures, which causes the correct exposure settings (upper half round window); this does not mean the lenses are focussed, as they are fixed focus lenses. The aperture and shutter speed are set with use of 3 symbols behind the 3 small windows in the coloured areas to match the existing light conditions (sunny, cloudy etc.). Shutter speed (1/30, 1/45 and 1/60) and aperture (2,8 – 22) cannot be set separately, except for time exposures (position B).  The speed of the used film (max. 100 asa) can be set for the exposure system. The 2 lenses are a Rodenstock Trinar 1:2,8 20 mm. The shutter is cocked by a handle on top and is blocked against double exposures. At the bottom of the camera an exposure counter is located.

 

In front of the lenses there are 2 uv filters from B+W type 27 KR1,5 1,1x.

Bought at a “Fotografica” fair in Hilversum in November 2017.

 

 

  

De binnenkant met schuin lopende filmgeleiding                                    De fotoschijf