Praktica B 200 electronic

Terug/back

 

 

Pentacon, Made in German Democratic Republic
ca 1981

 

Spiegelreflexcamera voor 24 x 36 mm op 35 mm kleinbeeldfilm met verwisselbaar objectief. Voorzien van accessoireschoen met middencontact en aansluiting voor flitskabeltje. Metalen spleetsluiter met 11 sluitertijden van 1 sec - 1/1000 + B en flits. Ontspanknop is geblokkeerd voor dubbele opnamen. Voorzien van mechanische zelfontspanner. Handmatige instelling van sluitertijd en diafragma met behulp van wijzer in zoeker o.b.v. lichtmeting door de lens. Ook mogelijkheid van automatische sluitertijdkeuze op basis van diafragma voorkeuze; ingesteld diafragma zichtbaar in de zoeker. Instelbare filmgevoeligheid voor lichtmeting. Automaat kan beďnvloed worden via draaischijf met + of – 2 stops. Sluiterknop kan geblokkeerd worden. Afstandsinstelling variabel via draairing rondom lens van 0,6 meter tot oneindig; scherpstelling met behulp van matglasbeeld zichtbaar in zoeker. Aparte knop naast de lens laat het diafragma inspringen voor beoordeling scherptediepte. Daarnaast ook nog een scherptedieptering op het objectief. Variabel irisdiafragma, instelbaar van 2,4 tot 16. Verwisselbaar objectief Pentacon Prakticar 1 : 2,4 / 50 mm met bajonet vatting. Filmtransport via handel met opnameteller en automatische stop. Doorzichtzoeker op geprojecteerd matglasbeeld. Spiegel klapt op bij afdrukken en komt weer automatisch terug. Aansluiting voor motordrive. Stroomvoorziening via een Mallory PX 28 batterij van 6 volt. Compleet met lensdop, riem en gebruiksaanwijzing in 3 talen.

 

Gekregen van Rut Verhoef in oktober 2019.

 

Single Lens Reflex camera for 24 x 36 mm on 35 mm film with interchangeable lens. Provided with accessory shoe with central flash contact and contact for flash cable. Metal focal plane shutter with 11 shutter speeds from 1 sec. - 1/1000 + B and flash. Release button is blocked against double exposures. Provided with a mechanical self-timer. Manual setting of shutter speed and aperture with help of a needle in the viewfinder based on TTL metering. It is also possible to use automatic shutter speed selection based on aperture preselection; aperture setting visible in the viewfinder. Adjustable film sensitivity for the exposure meter. The automatic setting can be influenced by + or – two stops via a selector on top. Release button can be locked. Focusing variable via a distance control ring around the lens from 0,6 meter to infinity; focus can be controlled on the image in the viewfinder. A key next to the lens lets the diaphragm jump to the selected value to judge the depth of field at that value. There is also a depth of field scale around the lens. Variable iris diaphragm, aperture settings from 2,4 to 16. Interchangeable lens Pentacon Prakticar 1 : 2,4 / 50 mm with bayonet mount. Film transport via advance lever with frame counter and automatic stop. See-through viewfinder on projected image of the exposure lens. Mirror flips up at shutter release and returns automatically. Connection for motor drive. Power supply from a Mallory PX 28 battery of 6 volts. Including lens cap, strap and manual in 3 languages.

 

A gift from Rut Verhoef in October 2019.