Konica C35 automatic

 

Terug/back

 

Made in Japan
ca 1970

 

Volledig automatische camera voor 24 x 36 mm op 35 mm kleinbeeldfilm. Voorzien van accessoire schoen met midden contact en aansluiting voor flitskabeltje. Centrale Copal sluiter met automatische sluitertijdselectie. Afdrukknop blokkeert tegen dubbele opnamen. Afstandsinstelling via draairing om de lens vanaf 1 meter tot oneindig met behulp van gekoppelde afstandsmeter, zichtbaar in de zoeker. Automatisch irisdiafragma van 2,8 tot 16, niet handmatig instelbaar. Indicatie van gekozen diafragma/sluitertijd combinatie in de zoeker en indicatie wanneer flits moet worden gebruikt. Flitser wordt automatisch gedetecteerd bij gebruik van midden contact; instelling van de camera dan met behulp van lichtwaarde. Objectief Konica Hexanon 38 mm F 2,8. Filmtransport via handel met automatische blokkering en opnameteller. Voorzien van een zelfontspanner en ingebouwde CdS belichtingsmeter voor de automatische belichting met instelbare filmgevoeligheid van 25-400 ASA. Stroomvoorziening voor de automaat door knoopcel. Compleet met tasje en lensdop.


Gekregen van Jan Maas in november 2014.

 

Fully automatic camera for 24 x 36 mm on 35 mm film . Supplied with an accessory shoe with central contact and contact for flash cord. Central Copal shutter with automatic speed selection. Release bottom is blocked against double exposures. Focusing via focussing ring around the lens from 1 meter to infinity with help of a coupled range finder visible in the view finder. Automatic iris diaphragm, aperture settings from 2,8 to 16, no manual selection possible. Indication of selected aperture/speed combination in the viewfinder and indication when flash should be used. Flash is detected automatically when the central contact of the accessory shoe is used; manual light value selection based on the flash specifications. Lens Konica Hexanon 38 mm F 2,8. Film transport via lever with automatic stop and frame counter. Supplied with a self-timer and a built in CdS exposure meter for the automatic exposure with adjustable film speed from 25-400 ASA. Power supply for the exposure meter from a button cell. Including bag and lens cover.


A gift from Jan Maas in November 2014.