sitemapsitemap Zenit 3M

Zenit 3M

Terug/back

Jupiter 11 135 mm lens

Accessoires

 

KMZ, Made in USSR
1962-1970

 

Spegelreflexcamera voor 24 x 36 mm op 35 mm kleinbeeldfilm voor verwisselbaar objectief met M39 draad. Voorzien van aansluiting voor flitskabel, in te stellen op X en M synchronisatie met apart knopje onder de afdruk knop. Geen accessoireschoen. Handmatig instelbare spleetsluiter met 5 sluitertijden van 1/30 sec - 1/500 + B. Ontspanknop is geblokkeerd voor dubbele opnamen. Voorzien van mechanische zelfontspanner. Afstandsinstelling variabel via draairing rondom lens van 65 cm tot oneindig; scherpstelling met behulp van matglasbeeld zichtbaar in zoeker. Scherptediepte aanduiding op het objectief. Variabel irisdiafragma, instelbaar van 3,5 - 16. Diafragma springt niet in bij afdrukken maar staat direct op ingestelde waarde.  Objectief Industar 50 3,5/50. Objectieven hebben afwijkende schroefdraad (M39 ipv M42 wat de standaard P-draad is). Filmtransport via handel met opnameteller en automatische stop. Doorzichtzoeker op geprojecteerd matglasbeeld. Spiegel klapt op bij afdrukken en komt pas weer terug na filmtransport en spannen van de sluiter. Geen stroomvoorziening aangezien de instelling volledig handmatig geschiedt.

Ik heb 2 van deze camera’s. Het exemplaar op de foto boven heb ik g
ekregen als camera body inclusief lederen tas en losse belichtingsmeter (zie Fodor) van mijn neef Frank Klok in juli 2006. De Industar lens behoorde bij de andere Zenit 3M camera, gekocht via Marktplaats in juli 2007. Bij die laatste camera zitten ook een 135 mm telelens (Jupiter 11) en de originele doos (zie hieronder), twee filters en een verloopring van M39 naar M42 schroefdraad (klik op accessoires linksboven) en een lederen tas.

 

Single Lens Reflex camera for 24 x 36 mm on 35 mm film for interchangeable lenses with M39 screw mount. Provided with connection for flash cord, adjustable for X and M synchronization with special lever under the release button. No accessory shoe. Fabric focal plain shutter with 5 shutter speeds from 1/30 sec. - 1/500 + B, to be set manually. Release button is blocked against double exposures. Provided with mechanical self timer. Focusing variable via a distance control ring around the lens from 65 cm to infinity; focus can be controlled on the image in the viewfinder. Depth-of-scale indication on the lens. Variable iris diaphragm, adjustable from 3,5 – 16. The aperture does not jump to its setting when pushing the release botton but directly takes its position when set. Lens Industar 50 3,5/50. The lenses for this camera have a different screw mount (M39 instead of M42 which is the standard P-thread). Filmtansport via advance lever with frame counter and automatic stop. See-through viewfinder on projected image of the exposure lens. Mirror flips up at shutter release but returns only after filmtransport and tensioning of the shutter. No power supply as the settings on this camera are fully manual.

I own 2 of these camera’s. The one on the picture above was o
btainded as camera body including leather case and seperate light meter (see Fodor) from my cousin Frank Klok in July 2006. The Industar lens did belong to the other Zenith 3M camera, bought via Marktplaats in July 2007. This camera also includes a 135mm lens (Jupiter 11) and the original box (see below), two filters and an adapter from M39 to M42 screw mount (click on accessories above left) and a leather bag.