sitemapsitemap Yashica-8

Yashica-8

Terug/back

 

 

Yashica Optical Ind Co LTD., Made in Japan

Ca 1957

 

Filmcamera voor 8 mm film met veeraandrijving. Start/stop knop aan de rechterzijde van de camera, kan worden geblokkeerd. Enkelbeeldopnamen mogelijk bij gebruik van een draadontspanner. Afstandsinstelling van 0,3 meter tot oneindig. Variabel irisdiafragma, instelbaar van 1,9 tot 16. De opnamelens is een Cine Yashikor 1 : 1,9 f = 13 mm van Yashica Japan. Reeds opgenomen lengte van de film wordt aangegeven in venstertje aan de achterzijde. Aantal beeldjes per seconde is niet instelbaar. De filmduur bij geheel opgewonden veer is ongeveer 30 seconden. Diafragmatabel voor verschillende lichtomstandigheden aan de zijkant voor filmgevoeligheid 10 asa (“Daylight Exposure Table”). De zoeker kan inzoomen via een schuif (van 68 naar 6,5), maar zover ik kan zien zit er geen zoomlens op het apparaat en heeft dit voor de film geen effect. Memoschijf voor filmgevoeligheid op de rechter zijkant. Compleet met grijskleurige tas.


Gekregen van Rob Schuller in maart 2007

 

Movie camera for 8 mm film with spring motor. Start/stop button at the right side of the camera; this button can be locked. Single frame exposures are possible with a cable release. Focusing from 0,3 meter to infinity. Variable iris diaphragm, the aperture can be set from 1,9 to 16. The exposure lens is a Cine Yashikor 1 : 1,9 f = 13 mm of Yashica Japan. Length of exposed film is indicated in a small window at the back. Number of frames per second cannot be adjusted. Film duration at fully tensioned spring is approximately 30 seconds. Aperture table for different light conditions is shown at the left side of the camera for a film speed of 10 asa (“Daylight Exposure Table”). The viewfinder can be zoomded in by use of a slide (from 68 to 6,5), but as far as I can see a zoomlens is not attached to the camera so there is no effect on the movie itself. Memo disc for film speed at the right side. Complete with grey coloured bag.


A gift from Rob Schuller in March 2007.