sitemapsitemap Yashica Super-8 30

Yashica Super-8 30

Terug/back

 

 

Yashica Japan
1966-1969

 

Filmcamera voor super 8 film met elektromotor aandrijving. Start/stop knop aan de rechterzijde van de camera, kan worden geblokkeerd en is ook instelbaar voor continu opnamen en enkelbeeldopnamen. Afstandsinstelling via draaien van de lens van 1,5 m tot oneindig. Scherpstelling zichtbaar in de zoeker, die het beeld van de opnamelens weergeeft. Ingebouwde CDS belichtingsmeter met lichtmeting door de lens die het diafragma automatisch bepaalt en dat loopt van 1,7 tot 16. De keuze van het diafragma is zichtbaar in de zoeker alsmede een indicatie bij te weinig licht. Er is een aparte bedieningsknop voor tegenlichtopnamen. De filmgevoeligheid wordt automatisch gedetecteerd. De lens is een Yashinon - S zoomlens 1 : 1,7 f = 10 - 30 mm van Yashica Japan. Resterende lengte van de film (in meters en feet) wordt aangegeven in een venstertje. Kan voorzien worden van een filmzon bovenop de camera. Filmsnelheid is 18 beelden per seconde. Stroomvoorziening voor de motor met 4 x 1,5 volt penlite batterijen en voor de CDS meter met een 2,6 volt batterij. Speciale knop voor batterij check. Compleet met handgreep, tas en gebruiksaanwijzing in 4 talen.

Gekregen van Jan Lahaye in september 2006.

 

Movie camera for super 8 film with electrical film drive. Start/stop button at the right side of the camera, can be blocked and can also be set to continuous operation and single frame exposures. Focusing by rotating of the lens from 1,5 meter (5 feet) to infinity. Correct focus can be seen in the viewfinder which shows the image of the exposure lens. Built-in CDS exposure meter with through-the-lens measuring, which sets the aperture automatically, ranging from 1,7 to 16. The selection of the aperture can be seen in the view finder; also an indication is given for under and over exposure. There is a seperate backlight control knob. The film sensitivity is detected automatically. The exposure lens is a Yashinon - S zoomlens 1:1,7 f = 10 - 30 mm of Yashica Japan. Remaining film length (in meters and feet) is indicated in a window. A movie lamp can be attached on top of the camera. The filmspeed is 18 frames per second. Power supply comes from 4 1,5 volt penlite batteries for the motor drive and a 2,6 volt mercury battery for the CDS meter. Special battery check control. Complete with grip, bag and instruction manual in 4 languages.

A gift from Jan Lahaye in September 2006.