sitemapsitemap Yashica Half 17 Rapid

Yashica Half 17 Rapid

Terug/back

 

 

Made in Japan
ca 1958

 

Camera voor 24 x 18 mm (zogenaamd half kleinbeeld) op 35 mm kleinbeeldfilm, die via transport van en naar een speciale cassette niet behoeft te worden teruggespoeld (Rapid systeem). Voorzien van standaard flitsschoentje en aansluiting voor flitskabel. Centrale Copal sluiter met sluitertijden varierend van 1/30 tot 1/800 + B. Sluitertijden zijn niet apart in te stellen, maar gekoppeld aan diafragma via lichtwaarden. Afdrukknop blokkeert voor dubbele opnamen. Voorzien van zelfontspanner. Afstandsinstelling variabel van 0,8 meter tot oneindig; instelling in de zoeker af te lezen met symbolen. Variabel irisdiafragma, instelbaar van 1,7 tot 16, maar alleen in de flitsstand. Combinatie diafragma / sluitertijd is gekoppeld aan de ingebouwde belichtingsmeter; via één ring wordt de wijzer in de zoeker op een markering gezet en hiermee worden sluitertijd en diafragma ingesteld; deze zijn niet afzonderlijk instelbaar. Op de ring zijn ingestelde lichtwaarde en sluitertijd (bij benadering) zichtbaar; niet het diafragma. De filmgevoeligheid ten behoeve van de belichtingsmeter kan niet worden ingesteld. Objectief Yashinon 1 : 1,7 f = 3,2 cm. Filmtransport via draaiwieltje met opnameteller (oplopend) en automatische blokkering.

Ik bezit twee van deze camera's; de andere heeft geen zelfontspanner. Deze camera is onderdeel van de overname van een verzameling van 26 camera's uit Den Haag in juli 2004.

 

Camera for 24 x 18 mm (socalled half frame size) on 35 mm film that needs no rewinding because it is transported from and to a special cassette (Rapid system). Supplied with a standard accessory shoe and contact for flash cord. Central Copal shutter with shutterspeeds ranging from 1/30 to 1/800 + B. The shutterspeeds cannot be selected separately but are coupled to the aperture via light values. Release botton is blocked against double exposures. Provided with selftimer. Focusing variable from 0,8 meter to infinity, setting visible in the viewfinder with symbols. Variable iris diaphragm, aperture setting from 1,7 to 16, but only when flash is selected. Combination aperture / shutterspeed is coupled with a built-in exposure meter; with one single ring the needle in the viewfinder is set on a marker and in this way speed and aperture are set; these cannot be set separately. On the adjustment ring the selected light value and shutter speed (approx.) are visible, not the aperture. The film sensitivity for a correct operation of the exposure meter can not be adjusted. Lens Yashinon 1 : 1,7 f = 3,2 cm. Filmtransport via advance wheel with frame counter (increasing) and automatic stop.

I own two of these camera's; the other one is not provided with a self timer. This camera is part of a take over of a collection of 26 camera's from The Hague in July 2004.