sitemapsitemap Walz Coronet C

Walz Coronet C

Terug/back

 

                

 

Walz Company Ltd. Tokyo, Japan;
ca 1960

 

Belichtingsmeter met 1 schaal, niet bruikbaar bij heel weinig licht (minder dan lichtwaarde 5 bij 100 Asa). Tabel voor diafragma en sluitertijd instelbaar voor verschillende filmgevoeligheden, aangegeven in Din en Asa. Via het draaien van een ring wordt een markering in het veld gezet dat door de wijzer wordt aangegeven; op basis daarvan kunnen mogelijke combinaties van diafragma en sluitertijd worden afgelezen. In een apart venstertje wordt de gevonden lichtwaarde aangegeven en in een ander venstertje wordt ook nog een "exposure number" aangegeven voor oude Polaroid camera's model 80 en 95. Voorzien van voorzetstuk (met letters WALZ, links op de foto) die voor het lichtmeetvenster moet worden gezet bij gebruik in gewoon daglicht. Bij weinig licht kan het voorzetstuk worden verwijderd waarbij een andere markering op de ring moet worden gebruikt voor het aflezen. Is dat onvoldoende dan kan er nog een apart verkrijgbare light booster worden gebruikt. Achterop zit een schroef voor nulstelling. Engelstalige gebruiksaanwijzing aanwezig.

Deze belichtingsmeter is door mijn schoonvader Bert Verhoef gekocht en gebruikt in combinatie met de Kodak Retina camera.

 

Electrical exposure meter with one scale, not useable at little light (less than lightvalue 5 at 100 Asa). Table for aperture and shutter speed is adjustable for various film sensitivities, indicated in Din and Asa. By rotating a setting wheel a marker is set on the field as pointed out by the needle; based on that possible combinations of aperture and shutter speeds can be read. In a separate window the setting is depicted as light value and in another window also an "exposure number" for old Polaroid camera's model 80 and 95 is shown. Provided with socalled "bright light attachment" (with letters WALZ, on the picture at the left) that must be put before the photo cell window for use in normal daylight. At little light this attachment can be removed; in that case another marker should be used for reading. If that is also insufficient a separately available auxiliary photo cell ("Walz booster") can be plugged in. At the back there is a zero adjust screw. An instruction booklet in English is available.

This exposure meter is bought by my father-in-law Bert Verhoef and used in combination with the Kodak Retina camera.