sitemapsitemap Practos Junior

Practos Junior

Terug/back

 

 

Made in Germany;
ca 1930

 

Dit is een optische belichtingsmeter: door in het apparaat te kijken ziet men getallen staan ( in dit geval sluitertijden); het getal wat nog net zichtbaar is geeft de juiste waarde; naarmate er meer licht is zijn er meer getallen zichtbaar. Die getallen lopen van 2 minuten tot 1/400 seconde. De oogschelp kan worden uitgetrokken waardoor op de eigen ogen kan worden scherpgesteld. Rond het apparaat zitten 3 ringen met daarop diafragma waarden (van 1.2 tot 50), sluitertijden (van 4 min. tot 1/400) en filmgevoeligheden, aangegeven in H&D (Hurter & Driffield) en Scheiner (geen Din of Asa). Door draaien van de middelste ring kunnen combinaties worden afgelezen voor de gevonden waarde.

Dit aparaatje is gekocht bij Talens in Delft blijkens een stickertje op het bijbehorende doosje. Vermoedelijk werd die gebruikt in combinatie met de Certo Dollina camera, die door dezelfde fotohandelaar geleverd werd. Gekregen via schenking.

 

This is an optical exposure meter; by looking through the eyepiece you see numbers (in this case shutter speeds); the last number which is just visible gives the correct value; according as there is more light more numbers are visible. The numbers range from 2 minutes till 1/400 second. The eyepiece can be extended so that you can focus on the numbers. Around the tube there are 3 rings showing aperture values (from 1.2 till 50), shutterspeeds (from 4 min. till 1/400) and film sensitivities, indicated in H&D (Hurter & Driffield) and Scheiner (no Din or Asa). By rotating the middle ring combinations can be read for the shutterspeed value found.

This meter has been bought at Talens in Delft according to a sticker on the cardboard box. Presumably it was used in combination with the Certo Dollina camera, which was delivered by the same photoshop. Obtained via a gift.