sitemapsitemap Projectie schermen

Projectie schermen en tafel / Projection screens and table

Terug/back

 

 

 

Het grote scherm is een automatisch oprollend glasparelscherm op statief van 125 x 125 cm van het merk Simplex, made in Germany. Ik had 2 exemplaren, een gekocht door mijzelf rond 1977, een tweede afkomstig uit de nalatenschap van mijn moeder. Een ervan heb ik in 2002 wegens plaatsgebrek weggegeven.

De projectietafel is merkloos. Ook hiervan had ik 2 exemplaren, een gekocht door mijzelf rond 1980, een tweede afkomstig uit de nalatenschap van mijn moeder. Een ervan heb ik in 2002 wegens plaatsgebrek weggegeven.

Het kleine tafelscherm is een automatisch oprollend "silber" scherm van 45 x 45 cm van het merk Reflecta, made in Germany, ook door mijzelf gekocht rond 1983. Ik heb nog een tweede tafelscherm van hetzelfde model, afkomstig uit de nalatenschap van mijn moeder. Zo'n tafelscherm is handig om dia's te bekijken zonder eerst de kamer tot bioscoop te moeten ombouwen.

The large screen is a glass pearl screen on tripod that rolls up automatically, size 125 x 125 cm of Simplex, made in Germany. I owned 2 pieces, one bought by myself around 1977, a second one coming from the inheritance of my mother. One of them was given away in 2002 due to lack of space.

The projection table is brandless. Also of this item I had 2 pieces, one bought by myself around 1980, a second one coming from the inheritance of my mother. One of them was given away in 2002 due to lack of space.

The small table screen is a "silber" (silver) screen that also rolls up automatically, size 45 x 45 cm of Reflecta, made in Germany, also bought by myself around 1983. I own a second table screen of the same model, coming from the inheritance of my mother. Such a table screen is handy to view slides without having to rebuild your living room into a cinema.