sitemapsitemap Phonix Gold Camera

Phönix Gold Camera

Terug/back

 

 

Friederich Merkel, Tharandt, Germany
ca 1930

 

Dit is een houten inklapbare platencamera met uitwisselbare achterwand, plaatformaat 9 x 12 cm, voorzien van een achterwand met matglas waarop het beeld van de opnamelens ondersteboven wordt geprojecteerd. Matglashouder moet verwijderd worden voor plaatsing plaatcassette. Er is geen flitsaansluiting. Centrale Compur sluiter met 8 sluitersnelheden: 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 + B (D) en T (Z). Afstandsinstelling variabel via verplaatsing van opnamegedeelte over geleiding van 2 meter tot oneindig. Scherpstelling controleerbaar op matglas. Verder is objectief naar boven en beneden en naar links en rechts instelbaar via draaiknoppen. Bovenop zit naast de doorzichtzoeker een kleine waterpas. Variabel iris diafragma, instelbaar van 4,8 tot 45. Objectief Doppel Anastigmat Splendar 1 : 4,8 f = 135 mm gemaakt door M. Bauer & Söhne, München. Op de keuzeknop van de sluitertijd staat het van andere camera's bekende logo van F. Deckel uit München.

De firma van Friederich Merkel in Tharandt, vlakbij Dresden, maakte naast de Phönix ook camera's onder de namen Minerva en Metharis. De frima werd in 1932 opgeheven.

Ik heb 2 van deze camera's, die volkomen identiek zijn. De ene heb ik rond 1975 gekregen van Dorrie van Steenis, weduwe van Otto van Steenis, aan wie de camera oorspronkelijk toebehoorde. De andere heb ik gekregen van mijn neef Frits Schetsken in 2001 na het overlijden van zijn moeder, Bep Schetsken, weduwe van Huub Schetsken, aan wie de camera oorspronkelijk toebehoorde. Er waren dus 2 identieke camera's in de familie.

 

This is a wooden folding plate camera with interchangeable plate holder, size 9 x 12 cm. Supplied with a plate holder with frosted glass, on which the image of the exposure lens is projected upside down. The frosted glass holder must be removed for loading of a photographic plate. No flash contacts. Central Compur shutter with 8 shutterspeeds: 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 + B (D) and T (Z). Variable focusing from 2 meters to infinity by moving the lens assembly over a rail on the ground plate. Focus can be controlled looking at the image on the frosted glass. The lens assembly can also be shifted up en down and to the left and the right with use of setting wheels. On top next to the viewfinder a small waterlevel is provided. Variable iris diaphragm, aperture settings from 4,8 to 45. The lens is a Doppel Anagstigmat Splendar 1 : 4,8 f = 135 mm, made by M. Bauer & Söhne, München. On the setting wheel for the shutterspeed the well-known logo of F.Deckel from München is shown.

The company of Friederich Merkel in Tharandt, close to Dresden, did produce next to the Phönix also camera's under de names Minerva and Metharis. The company was discontinued in 1932.

I have two of these camera's, which are completely identical. One I obtained around 1975 from Dorrie van Steenis, the widow of Otto van Steenis, to whom this camera originally belonged. The second one I received from my cousin Frits Schetsken in 2001 after the death of his mother Bep Schetsken, widow of Huub Schetsken to whom the camera originally belonged. So there were two identical camera's in my family.