sitemapsitemap Pentax Program A

Pentax Program A

Terug/back

 

 

Asahi Optical Company, Japan
ca 1986

 

Spegelreflexcamera voor 24 x 36 mm op 35 mm kleinbeeldfilm met verwisselbaar objectief. Flitsschoentje met centraal X-contact en aansluiting voor flitskabel. Lamellenspleetsluiter met 15 sluitertijden van 15 sec - 1/1000 + B. Ontspanknop is geblokkeerd tegen dubbele opnamen. Sluitertijden worden automatisch gekozen bij ingesteld diafragma o.b.v. lichtmeting door de lens; signalering van gekozen tijd in de zoeker. Automaat uitschakelbaar voor flits en voor volledige handbediening (stand Man) met behulp van drukknoppen. Instelbare filmgevoeligheid t.b.v. automaat; instelbare verlengings- of verkortingsfactor. Sluiterknop kan geblokkeerd worden. Voorzien van electronische zelfontspanner met rode signaleringsled. Afstandsinstelling variabel via draairing rondom lens; bereik afhankelijk van geplaatst objectief; scherpstelling met behulp van matglasbeeld zichtbaar in zoeker. Variabel irisdiafragma, instelbaarheid afhankelijk van geplaatst objectief; via aparte knop op ingestelde waarde te zetten bij neergeklapte spiegel ten behoeve van beoordeling daarvan in de zoeker. Ik heb deze camera zonder objectief gekregen; het objectief op de foto is geleend van Ricoh (zie aldaar). Filmtransport via handel met opnameteller en automatische stop. Mogelijkheid voor aansluiten motortransport aan de onderzijde. Doorzichtzoeker op geprojecteerd matglasbeeld. Spiegel klapt op bij afdrukken en komt weer automatisch terug. Stroomvoorziening automaat via 2 knoopcellen van 1,5 volt, type G 13.

Gekregen als camerabody via schenking.

 

Single Lens Reflex camera for 24 x 36 mm on 35 mm film with interchangeable lens. Provided with accessory shoe with central X-contact and contact for flash cord. Metal focal plain shutter with 15 shutter speeds from 15 sec. - 1/1000 + B. Releasebutton is blocked against double exposures. Shutterspeed is selected automatically at set aperture based on through the lens (TTL) metering; selected speed is shown in the viewfinder. Automatic selection can be switched off for flash and for fully manual operation with use of push buttons (position M). Adjustable film sensitivity for the exposure meter, adjustable exposure factor. Release button can be locked. Provided with electronic self-timer with red signalling led. Focusing variable via a distance control ring around the lens; reach dependable on the used lens type; focus can be controlled on the image in the viewfinder. Variable iris diaphragm, aperture settings dependable on used lens type; via a seperate switch the diaphragm can be adjusted to the set value with the mirror down to be able to judge the range of depth in the viewfinder. I obtained this camera without lens; the lens on the picture above is borrowed from Ricoh (see Ricoh). Filmtansport via advance lever with frame counter and automatic stop. Possibility to connect a motorwinder at the bottom. See-through viewfinder on projected image of the exposure lens. Mirror flips up at shutter release and returns automatically. Power supply from 2 mignon cells of 1,5 volt each, type G 13.

Obtained as camerabody via a gift.