Pentax IQ Zoom 900

Terug/back

 

 

Asahi Optical Company, Japan
ca 1990

 

Automatische camera voor 24 x 36 mm op 35 mm kleinbeeldfilm. Ingebouwde flitser. Elektronische sluiter, sluitersnelheid volautomatisch (tussen 1/5 en 1/250) of handmatig in te stellen (via “mode”). Beveiligd tegen dubbele opnamen. Afstandsinstelling volautomatisch (autofocus) van 1 meter tot oneindig; in macro stand van 60 cm – 1 meter. Volautomatische diafragma instelling. Er is een “mode” knop voor diverse belichtingsmogelijkheden (flitser aan/uit, tegenlichtcompensatie, langere sluitertijen) en een knop “drive” voor diverse filmtransport mogelijkheden (enkelbeeld, snel opeenvolgend, zelfontspanner, meerdere opnamen over elkaar, interval opnamen). Filmgevoeligheid wordt bij gebruik DX film automatisch gedetecteerd en is niet apart instelbaar voor niet-DX film. Pentax Zoom Lens 38 – 90 mm 1 : 3,5 – 7,5; lens wordt afgesloten bij het uitzetten van de camera. Filmtransport automatisch na iedere opname met opnameteller in lcd scherm. Automatisch laden en terugspoelen aan het eind van de film. Stroomvoorziening via 2 3 volt lithium batterijen type 123A.


Gekregen in februari 2011 van Barbera de Bruijn.

 

Fully automatic camera for 24 x 36 mm on 35 mm film. Provided with built-in electronic flash unit. Electronic shutter with automatic speed selection from 1/5 till 1/250 sec. Or manual selection (via “Mode”). Blocked against double exposures. Fully automatic focusing (auto focus) from 1 meter to infinity; if macro is selected from 60 cm – 1 meter. Automatic aperture setting. There is a “Mode” button for various exposure possibilities (flash on/off, backlight compensation, longer exposure times) and a “Drive” button vor various film advance possibilities (single frame, consecutive shooting, self timer, multi exposure, interval shooting). Film sensitivity is detected automatically if DX-film is used and cannot be set seperately for non DX-film. Pentax Zoom Lens 38 – 90 mm 1 : 3,5 – 7,5; lens is closed automatically when the camera is switched off.  Filmtransport automatically after each shot with frame counter in lcd screen. Automatic loading and rewinding at the end of the film. Power supply via 2 3 volt lithium batteries type 123A.

A gift from Barbera de Bruijn in February 2011.