sitemapsitemap Pallas S-8

Pallas S-8

Terug/back

 

               

 

Made in Japan;
ca
1965

 

Belichtingsmeter met 1 schaal, niet bruikbaar bij weinig licht (minder dan lichtwaarde 9 bij 100 Asa). Tabel voor diafragma en sluitertijd instelbaar voor verschillende filmgevoeligheden, aangegeven in Din en Asa. Via het draaien van een ring wordt een markering op het vak gezet dat door de wijzer wordt aangegeven en op basis daarvan kunnen mogelijke combinaties van diafragma en sluitertijd worden afgelezen. In een apart venstertje wordt de gevonden lichtwaarde (EV = exposure value) aangegeven.

Gekregen in 2002 van Guus Verhoef, neef van mijn vrouw Irene in combinatie met een Yashica Campus.

 

Electrical exposure meter with one scale, not useable at little light (less than licht value 9 at 100 Asa). Table for aperture and shutter speed is adjustable for various film sensitivities, indicated in Din and Asa. By rotation of the setting wheel a mark is set on the field pointed out by the needle and based on that possible combinations of aperture and shutter speeds can be read. In a separate window the setting is depicted as light value (EV = exposure value).

A gift
in 2002 from Guus Verhoef, cousin of my wife Irene in combination with a Yashica Campus camera.