sitemapsitemap Overige filters 4

Overige (other) filters 4

Terug/back

 

 

 

Hierboven ziet u de volgende onderdelen:


Eerste rij:

v      Lederen tasje van B+W (Biermann + Weber), Germany met ruimte voor 2 filters en 1 zonnekap. Daarin een opsteek Agfa geelfilter 1 / 30 mm en een opsteek Agfa zonnekap 30 mm, made in Germany.


Tweede rij van links naar rechts:

v      Kodak zonnekap, 32 mm opsteek, made in Germany.

v      Verloopring voor 49 naar 52 mm schroefvatting, made in Japan.

v      Polarisatiefilter A160 van Pola France, doorsnede 56 mm; moet in en niet op een lens worden geschoven. Zat in een plastic doosje van Hoya (niet op de foto).


Derde rij:

v      Drie close-up lenzen in oplopende sterkte, genummerd 1, 2 en 4, filtermaat 49 mm, made in Japan. Kunnen ook in combinatie gebruikt worden. Zitten in een bijbehorend zwart kunstlederen tasje (niet op de foto). Bij gebruik van alle 3 de lenzen in combinatie met een 50 mm Pentax lens kom ik tot op 8 cm afstand van het onderwerp.


Vierde rij:

v      Twee chromofilters van Cokin, A001 (geel) en A003 (rood). Zitten in plastic doosje. Gemaakt door Chromofilter SA Paris; made in France.


Alle onderdelen op deze pagina behoorden bij de overname van een collectie van 26 camera's uit Den Haag in juli 2004.

 

Above you see the following parts:


First row:

v      Leather bag of B+W (Biermann + Weber), Germany for storage of 2 filters and 1 sunshade. In there a slip-on Agfa yellow filter 1 / 30 mm and a slip-on Agfa sunshade 30 mm, made in Germany.


Second row from left to right:

v      Kodak sunshade 32 mm slip-on, made in Germany.

v      Adapter ring for 49 to 52 mm threaded mount, made in Japan.

v      Polarisation filter A160 of Pola France, size 56 mm; must be slipped in instead of on the lens. Was packed in a plastic box of Hoya (not on the picture).


Third row:

v      Three close-up lenses of increasing focal strength, numbered 1, 2 and 4, size 49 mm, made in Japan. These lenses can also be used in combination. Packed in black imitation leather bag (not on the picture). With use of all 3 lenses in combination with a 50 mm Pentax lens the subject can be approached at a distance of 8 cm.


Fourth row:

v      Two chromofilters of Cokin, A001 (yellow) and A003 (red). Packed in plastic box and made by Chromofilter SA Paris; made in France.


All parts on this page belonged to a take-over of a collection of 26 camera's from The Hague in July 2004.