sitemapsitemap Overige filters 3

Overige (other) filters 3

Terug/back

 

 

 

Hierboven ziet u de volgende onderdelen:


Eerste rij, passend op Rolleicord, van links naar rechts:

v      Lederen tasje voor het opbergen zonnekap en filters, merk Cenai.

v      Zonnekap met 28,5 mm opsteekvatting, merkloos.

v      Twee verstrooiingsfilters met 28,5 mm opsteekvatting, merk Duto, gemaakt door N.v. Tóth Budapest, made in Hungary. De mate van verstrooiing is bij Duto 1 sterker dan bij Duto 0. Inclusief kunststof doosjes.

v      Groenfilter met 28,5 mm opsteekvatting, merkloos.


Middelste rij, passend op Petri Racer, van links naar rechts:

v      Lederen tasje voor het opbergen van een zonnekap, merk Hoya, Japan

v      Zonnekap met 55 mm schroefvatting, van Hoya

v      UV filter met 55 mm schroefvatting, factor 0, merk Hoya.


Onderste rij van links naar rechts:

v      Zonnekap met 21 mm opsteekvatting, merk B&W

v      Topaasfilter met 30 mm opsteekvatting, factor 0, merk Agfa.


Alle onderdelen gekregen van Frits Jansen in November 2003, de 1ste rij tezamen met een Rolleicord camera, de 2de rij tezamen met een Petri Racer camera en de onderste rij als losse items, niet behorend bij een specifieke camera.

 

Above you see the following parts:


First row, fit for Rolleicord, from left to right:

v      Leather bag for storage of sun shade and filters, trade mark Cenai.

v      Sun shade with 28,5 mm slip on mount, no trade mark

v      Two soft focus filters with 28,5 mm slip on mount, trade mark Duto, made by N.v. Tóth Budapest, made in Hungary. The softening rate of Duto 1 is stronger than of Duto 0. Including plastic boxes.

v      Greenfilter with 28,5 mm slip on mount, no trade mark.


Middle row, fit for Petri Racer, from left to right:

v      Leather bag for storage of a sun shade, trade mark Hoya, Japan.

v      Sun shade with 55 mm threaded mount of Hoya.

v      UV filter with 55 mm threaded mount, factor 0 of Hoya.


Bottom row from left to right:

v      Sunshade with 21 mm slip on mount, trade mark B&W.

v      Topas filter with 30 mm slip on mount, factor 0, of Agfa


All parts were a gift of Frits Jansen in November 2003, the first row together with a Rolleicord camera, the second row together with a Petri Racer camera and the bottom row as lose items, not belonging to a specific camera.