Overige (other) filters 2

Terug/back

 

http://home.planet.nl/~hein.banken/DreamHC/Pagina95_IMG_OBJ2.jpg

 

 

Hierboven ziet u de volgende onderdelen:

Rechtsboven:

v  Lederen tasje voor het opbergen van filters en voorzetlenzen. Gekregen van mijn schoonvader Bert Verhoef.


Middelste rij van links naar rechts:

v  UV filter met schroefvatting, doorsnede 46 mm van B+W (Biermann + Weber Wiesbaden) met lederen tasje (op de foto boven het filter). Factor 1x.

v  UV filter met schroefvatting, doorsnede 49 mm van Pallas Japan. Factor 1,5. Gekregen in combinatie met een van de Vivitar lenzen bij een Ricoh camera.

v  UV filter met schroefvatting en rubberen stootrand ("Hooded 1A filter"), doorsnede 46 mm. Huismerk Europa-foto, Japan. Hiervan heb ik ook het kartonnen en kunststof doosje. Gekregen in combinatie met een Yashica Campus camera.


Onderste rij van links naar rechts:

v  Zonnekap met bajonetvatting, doorsnede 49 mm van Rollei Germany. Past gek genoeg niet op de Rolleiflex en ook niet op andere camera's.

v  Zonnekap met opsteek/klem vatting, vast te zetten met schroef, doorsnede 54 mm van Petri Japan. Gekregen in combinatie met een Yashica Half 17 Rapid camera.


Niet afgebeeld:

v  UV filter met schroefvatting doorsnede 52 mm van Marumi Japan. Gekregen in combinatie met een Sigma telelens op een Petri GX-1 camera.

v  Geelfilter met opsteekvatting, doorsnede 26 mm van B+W met lederen tasje. Factor 3x. Gekregen in combinatie met een Yashica-8 filmcamera.

v  UV filter met schroefvatting en doorsnede van 49 mm van B+W KR 1.5, factor 1,1x. Gekregen in combinatie met een Pentor Super TL camera.

v  UV filter met schroefvatting en doorsnede van 58 mm van B+W KR 1.5, factor 1,1x. Gekregen in combinatie met een Chinon 762 Autozoom filmcamera.

v  UV filter met schroefvatting en doorsnede van 49 mm van Soligor Japan. Gekregen in combinatie met een Minolta 5000 camera.

v  Geelfilter met opsteekvatting, doorsnede 29 mm van B+W. Gekregen van Hans Nauta in sept 2009.

v  Geelfilter met schroefvatting, doorsnede 49 mm van Kenko, SY 48-2 y2. Gekregen in combinatie met een Minolta XD5 camera.

v  Zonnekap met schroefvatting, doorsnede 49 mm van Minolta Japan voor MD 28 mm. Gekregen in combinatie met een Minolta XD5 camera.

v  Zonnekap van rubber met schroefvatting, doorsnede 49 mm, merkloos Japan. Gekregen in combinatie met een Minolta XD5 camera.

v  Zonnekap met bajonetvatting, doorsnede 52 mm, passend op een Sigma UC 28 -70 mm zoomlens. Gekregen in combinatie met een Minolta XD5 camera.

v  UV filter met schroefvatting, doorsnede 46 mm van Filtek U.K. Gekregen in combinatie met een Konica C35 EF camera.

v  UV filter met schroefvatting, doorsnede 58 mm van Hama, UV390 (0-haze) M58 (IX). Gekregen in combinatie met een Nikkor AF zoomlens bij een F55 camera.


Alle filters verkregen via schenking in combinatie met bijbehorende camera.

 

Above you see the following parts:

Upper right corner:

v  Leather bag used for storage of filters and close-up lenses. Obtained from my father in law Bert Verhoef.


Middle row from left to right:

v  UV-filter with threaded mount, size 46 mm of B+W (Biermann + Weber Wiesbaden) with leather bag (on the picture shown above the filter). Factor 1x.

v  UV-filter with threaded mount, size 49 mm of Pallas Japan. Factor 1,5. Obtained in combination with one of the Vivitar lenses for the Ricoh camera.

v  UV-filter with threaded mount and rubber rim ("Hooded 1A filter"), size 46 mm. Home brand of Europa Foto, Japan. I also own the cardboard and plastic box for this filter. Obtained in combination with a Yashica Campus camera.


Lowest row from left to right:

v  Sunshade with bayonet mount, size 49 mm of Rollei Germany. Strange enough it does not fit on the Rolleiflex nor on any other camera in my collection.

v  Sunshade with slip on mount, to be fastened with a screw, size 54 mm of Petri Japan. Obtained in combination with a Yashica Half 17 Rapid camera.


Not shown:

v  UV-filter with threaded mount, size 52 mm of Marumi Japan. Obtained in combination with a Sigma zoom lens on a Petri GX-1 camera.

v  Yellow filter with slip-on mount, size 26 mm of B+W with leather bag. Factor 3. Obtained in combination with a Yashica-8 movie camera.

v  UV-filter with threaded mount, size 49 mm of B+W. KR 1.5, factor 1,1 x. Obtained in combination with a Pentor Super TL camera.

v  UV filter with threaded mount, size 58 mm of B+W. KR 1.5, factor 1,1 x. Obtained in combination with a Chinon 762 Autozoom movie camera.

v  UV filter with threaded mount, size 49 mm of Soligor, Japan. Obtained in combination with a Minolta 5000 camera.

v  Yellow filter with slip-on mount, size 29 mm of B+W. A gift of Hans Nauta in September 2009.

v  Yellow filter with threaded mount, size 49 mm of Kenko, SY 48-2 y2. Obtained in combination with a Minolta XD5 camera.

v  Sunshade with threaded mount, size 49 mm of Minolta Japan for MD 28 mm. Obtained in combination with a Minolta XD5 camera.

v  Sunshade made of rubber with threaded mount, size 49 mm, brandless Japan. Obtained in combination with a Minolta XD5 camera.

v  Sunshade with bayonet mount, size 52 mm, fits on a Sigma UC 28-70 mm zoomlens. Obtained in combination with a Minolta XD5 camera.

v  UV filter with threaded mount, size 46 mm of Filtek U.K. Obtained in combination with a Konica C35 EF camera.

v  UV filter with threaded mount, size 58 mm of Hama, UV390 (0-haze) M58 (IX). Obtained in combination with a Nikkor AF zoomlens on a Nikon F55 camera.


All filters were obtained from gifts in combination with the camera they belong to.