Olympus iS-1000

Terug/back

 

Olympus, made in Japan
ca 1990

 

Autofocus spiegelreflexcamera voor 24 x 36 mm op 35 mm kleinbeeldfilm met vast ingebouwd zoomobjectief en kunststof behuizing. Ingebouwde elektronenflitser voorzien van rode ogen reductie mogelijkheid. Daarnaast is er nog een flitsschoentje met 4 puntig contact; geen flitskabel aansluiting. Autofocus systeem voorzien van hulplicht en uitschakelbaar. Lamellenspleetsluiter met sluitertijden van 15 sec - 1/2000 + B, beveilig tegen dubbele opnamen door automatisch filmtransport. Belichtingsautomaat is instelbaar voor diafragma voorkeuze, volledige handbediening of volledig automatisch. Daarnaast kan gekozen kan worden uit diverse instellingen: macro, continu voor meerdere opnamen achter elkaar, twee opnamen over elkaar, portret zoom modus en nachtmodus. Lichtmeting door de lens; signalering van gekozen tijd en diafragma in de zoeker en op een lcd-schermpje op de achterkant van de camera. Filmgevoeligheid t.b.v. automaat wordt bij gebruik van DX-film automatisch gedetecteerd. Instelbare verlengings- of verkortingsfactor. Voorzien van elektronische zelfontspanner. Het ingebouwde zoomobjectief heeft een bereik van 35 tot 135 mm bij 1:4,5 – 5,6. Gemotoriseerd filmtransport automatisch na iedere opname; uit te schakelen voor meerder opnamen over elkaar. Opnameteller zichtbaar op lcd-schermpje. Doorzichtzoeker op geprojecteerd matglas beeld. Spiegel klapt op bij afdrukken en komt weer automatisch terug. Automatisch terug wikkelen van de film aan het eind daarvan. Stroomvoorziening via 2 lithium batterijen, type CR 123A. Inclusief lensdop, Olympus schouderband, zacht kunststof tasje en gebruiksaanwijzing.

 

Gekregen van Ad van Helvoort in juli 2018

 

Auto focus single lens reflex camera for 24 x 36 mm on 35 mm film with fixed built-in zoom lens and plastic housing. Built in electronic flash, provided with red eyes reduction possibility. There is also an accessory shoe with 4-point contact; no contact for flash cord. Auto focus system is provided with an AF help light and can be switched off. Metal focal plane shutter with shutter speeds from 15 sec. - 1/2000 + B, blocked against double exposures via automatic film transport. Automatic exposure can be set on aperture priority, fully manual or fully automatic. Above that a selection can be made between various settings: macro photography, continuous mode double exposure mode, portrait zoom mode and night scene mode. Through the lens (TTL) metering; selected speed and aperture is shown in the viewfinder and on an LCD data panel at the back of the camera. Film sensitivity for the exposure meter is detected automatically when using DX film. Adjustable exposure factor. Provided with electronic self-timer. The built-in zoom lens has a reach from 35 to 135 mm at 1:4,5 – 5,6. Automatic motorized film transport after each exposure; can be switched of via a separate switch for multi exposures. Exposure counter visible on the LCD info panel. See-through viewfinder on projected image of the exposure lens. Mirror flips up at shutter release and returns automatically. Automatic rewind at the end of the film. Power supply from 2 lithium batteries, type CR 123A. Including lens cap, Olympus strap, soft case and user manual.


A gift from Ad van Helvoort in July 2018.