sitemapsitemap Kodak Retinette 2

Kodak Retinette 2

Terug/back

 

 

Made in Germany
1954-1959

 

Camera voor 24 x 36 mm op 35 mm film. Voorzien van standaard accessoireschoentje en aansluiting voor flitskabel. X synchronisatie. Sluiter Compur Rapid met 10 sluitertijden: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 + B. Afdrukknop blokkeert voor dubbele opnamen. Voorzien van zelfontspanner, die pas na het filmtransport geactiveerd kan worden. Afstandsinstelling variabel van 1 meter tot oneindig. Variabel irisdiafragma, instelbaar van 3,5 tot 22. Afleesbare scherptediepteschaal rondom de lens. Combinatie diafragma / sluitertijd ook afleesbaar en instelbaar in "lichtwaarden" en daarmee gekoppeld (handig bij gebruik lichtmeter die die waarden ook aangeeft). Objectief Schneider Kreuznach Reomar f 3,5 / 45 mm. Fimtransport via handel met opnameteller en automatische blokkering. Voorzien van memoschijf voor ingelegd filmtype met verwijzing naar Kodak filmtypes

Dit is de eerste niet inklapbare Retinette; zie Retinette 1 voor een eerder inklapbaar model.

Deze camera is onderdeel van de overname van een verzameling van 26 camera's uit Den Haag in juli 2004.

 

Camera for 24 x 36 mm on 35 mm film. Supplied with a standard accessory shoe and contact for flash cord. X synchronisation. Central shutter Compur Rapid with 10 shutterspeeds: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 + B. Release button is blocked against double exposures. Supplied with self-timer that can be activated only after filmtransport. Focusing variable from 1 meter to infinity. Variable iris diaphragm, aperture settings from 3,5 to 22. Readable depth of field scale around the lens. Combination of aperture / shutterspeed also indicated and adjustable in "light values", handy when an exposure meter is used that indicates these same values. Lens Schneider Kreuznach Reomar f 3,5 / 45 m. Filmtransport via handle with adjustable frame counter and automatic stop. Supplied with memodisk for loaded filmtype with reference to Kodak filmtypes.

This is the first non-folding Retinette; see Kodak Retinette 1 for an earlier folding model.

This camera is part of a take over of a collection of 26 camera's from The Hague in July 2004.