sitemapsitemap Kodak Brownie Six-20 Model F

Kodak Brownie Six-20 Model F

Terug/back

 

 

Made in England by Kodak Ltd London
ca
1955

 

Dit is een boxcamera voor formaat 6 x 9 op 620 rolfilm ( = 120 rolfilm met dunnere metalen spoel). Voorzien van tweepolig flitscontact, speciaal aangeduid op de voorkant van de camera (with flash contacts). 1 sluitertijd + B; sluiter kan geblokkeerd worden. Blijkens een sticker aan de binnenkant van de camera is de sluiter gesynchroniseerd voor flitslampjes class F of M. Geen diafragmainstelling. Het objectief wordt op de camera niet verder aangeduid. Geen afstandsinstelling, maar wel een close-up lens die met een van beide schuiven aan de linkerkant van de camera achter de lens kan worden geschoven (voor opnamen op 10 feet of minder). De andere schuif dient voor het inschuiven van een geelfilter achter de lens. Filmtransport via draaiknop met visuele controle op fotonummer achter rood venstertje aan achterzijde.

Gekocht op een Fotografica beurs in Houten in november 2002.

 

This is a boxcamera for 6 x 9 cm size on 620 rollfilm (= 120 rollfilm with thinner metal spool). Provided with 2-pins flash contact, specially indicated at the front of the camera ("with flash contacts"). One shutterspeed + B; shutter can be locked. According to a sticker at the inside of the camera de shutter is synchronized for flash bulbs class F or M. No aperture settings. The lens type is not indicated on the camera. No focussing but there is a close-up lens available which can be shifted behind the lens with one of the two slides at the left side of the camera (for exposures on 10 feet or less). With the other slide a yellow filter can be shifted behind the lens. Filmtansport via wind-on knob with visual control on picturenumber through a red window at the back.


Bought at a "Fotografica" fair in Houten in november 2002.