Guy de Coral camera

 

Terug/back

Poster Guy de Coral

          

 

My v/h Guy de Coral & Co Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen

ca 1905

 

Dit is een houten boxcamera voor 9 x 12 cm platen voorzien van een zogenaamd valplaten-mechanisme. Na iedere opname valt de belichte plaat door het trekken aan een handel naar beneden en staat de volgende plaat klaar voor opname. Er konden zo 6 platen in de camera geladen worden. Voorzien van een metalen sluiter die sterk lijkt op de latere spleetsluiter; 5 sluitertijden, aangeduid met nummers 1 t/m 5. Vermoedelijk is er ook een B stand voor tijdopnamen, maar die werkt niet meer. Sluiter dient met aparte draaiknop gespannen te worden. Er is een aansluiting voor een luchtdruk ontspanner (de bekende rubberen bal). Variable iris diafragma; aanduiding loopt van 1 tot 16. Het objectief is niet nader aangeduid. Afstandsinstelling van 1 meter tot oneindig .

 

Guy de Coral was een Nederlandse fotograaf die ook fotozaken exploiteerde. Hij is vooral bekend geworden van portretten van Koningin Wilhelmina en prinses Juliana. Via de link naar “Poster” hierboven is nog een prachtige reclameposter van zijn fotozaak te bewonderen.


Gekregen van John Drop in maart 2009.

 

This is a wooden boxcamera for 9 x 12 cm plates, provided with a so-called tumbling plate mechanism. After each exposure the exposed plate falls down by pulling a handle and is the next plate ready for exposure. In this way 6 plates could be loaded in this camera. There is a metal shutter in the camera that ressembles the later focal plane shutter; 5 shutter speeds, indicated by the numbers 1 to 5. Probably there is also a B position for time exposures, but that seems to be defect. Shutter must be tensioned by a seperate turning knob. There is a connector for air pressure release (the famous rubber ball). Variable iris diaphragm; indication runs from 1 to 16. The lens is not specified. Focussing variable from 1 meter to infinity. 

 

Guy de Coral was a Dutch photographer who also exploited Photo stores. He is particularly famous for his portraits of queen Wilhelmina and princess Juliana. Via the Link to “Poster” above you can admire a beautiful poster for his photo store.


A gift of John Drop in March 2009.