sitemapsitemap Gossen Sixtino

Gossen Sixtino

Terug/back

 

                  

 

Gossen; made in Germany West;
ca 1965

 

Belichtingsmeter met 1 schaal, die niet lineair is waardoor ook bij redelijk weinig licht kan worden gemeten, echter niet lager dan lichtwaarde 5 bij 100 Asa. Tabel voor diafragma en sluitertijd instelbaar voor verschillende filmgevoeligheden, aangegeven in Din en Asa. Via het draaien van een ring wordt een gele markering op de wijzer gezet en op basis daarvan kunnen mogelijke combinaties van diafragma en sluitertijd worden afgelezen. In een apart venstertje wordt de gevonden lichtwaarde aangegeven. Voorzien van lamellen die voor het lichtmeetvenster kunnen worden geschoven; de bedoeling daarvan is niet geheel duidelijk, aangezien er geen schaal is voor gebruik met lamellen. Achterop zit een schroef voor nulstelling. Wordt gebruikt met bijgeleverd kunststof tasje, zie rechter foto.

Rond 1965 door mijn vader gekocht en gebruikt; na zijn overlijden in 1987 in mijn bezit gekomen.

 

Electrical exposure meter with one scale, which is non linear and can therefore also be used at rather little light, but no less than lightvalue 5 at 100 Asa. Table for aperture and shutter speed is adjustable for various film sensitivities, indicated in Din and Asa. By rotation of a setting wheel a yellow pointer is set on the needle and based on that possible combinations of aperture and shutter speeds can be read. In a separate window the setting is depicted as light value. Provided with blinds that can be pushed before the cell window; the purpose of that is not fully clear, as there is no scale or other marking point for use with blinds. At the back there is a zero adjust screw. The meter is used with a detacheable plastic box, see picture at the right.

Bought around 1965 and used by my father; after his death in 1987 it came into my possession.