sitemapsitemap Foka

Foka

Terug/back

 

 

UBA
ca 1920

 

Dit is een inklapbare platencamera met uitwisselbare achterwand, plaatformaat 7 x 9 cm. Voorzien van een achterwand met matglas, waarop het beeld van de opnamelens ondersteboven wordt geprojecteerd; moet verwijderd worden voor het laden van de fotografische plaat. Er is geen flitsaansluiting. Compur centrale sluiter met 8 sluitertijden: 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 + B en T. Sluiter wordt via aparte handel gespannen. Afstandsinstelling variabel van 1 meter tot oneindig via verplaatsing van opnamegedeelte over geleiding met draaiknop. Scherpstelling controleerbaar op matglas. Verder is objectief naar boven en naar links en rechts instelbaar met draaiknoppen. Bovenop zit een kleine waterpas. Variabel irisdiafragma, instelbaar van 3,5 tot 26. Objectief Zeranar Anastigmat 1 : 3,5 F = 115 mm Wirgin Wiesbaden.

De naam Foka verwijst naar een bekende fotozaak in Rotterdam, die camera’s onder eigen naam uitbracht. Ik weet niet waar de afkorting UBA (te vinden in een logo met wereldbol op de buitenkant) voor staat.

Vermoedelijk gekocht bij een antiekzaak in Naarden.

 

This is a folding plate camera with interchangeable plate holder, plate size 7 x 9 cm. Supplied with a plate holder with frosted glass, on which the image of the exposure lens is projected upside down; must be removed when loading the photographic plate. No flash contacts. Central Compur shutter with 8 shutter speeds:1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200 + B and T. Shutter is tensioned with seperate lever. Focusing variable from 1 meter to infinity by shifting the lens assembly over a rail on the ground plate with use of a setting wheel. Focus can be controlled looking at the image on the frosted glass. The lens assembly can be moved up and down and to the left and right with setting wheels. On top a small waterlevel is provided. Variable iris diaphragm, aperture settings from 3,5 to 26. Lens Zeranar Anastigmat 1 : 3,5 F = 115 mm from Wirgin Wiesbaden.

The name Foka relates to a well-known photo shop in Rotterdam, that sold camera’s under its own name. I do not know what the abbreviation UBA (shown in a logo with a globe at the outside) stands for.

Most likely bought at an antiqueshop in Naarden.