sitemapsitemap Filmbusjes etc

Filmbusjes, draad- en zelfontspanners

Film canisters, cable releases and self timers

Terug/back

 

 

 

De filmbusjes zijn met name geschikt om rolfilm negatieven in op te bergen. Het middelste busje heeft precies de afmeting voor 120 rolflm, het kleinere is geschikt voor 127 rolfilm. Op het grootste busje staat als aanduiding "Erasmic"; op het middelste busje een symbool met gevleugelde draak.

Ik heb ook nog 4 dezelfde filmbusjes voor 35 mm film, maar die staan niet op de foto.

Links onder ligt een mechanische zelfontspanner, die op de aansluiting voor een draadontspanner kan worden gezet. Aflooptijd 10-15 sec. Compleet met grijs plastic etuitje.

Rechts daarvan een tweede mechanische zelfontspanner, die via trekken of duwen de afdrukknop bedient; het is niet duidelijk hoe dit apparaatje aan een camera moet worden bevestigd. Compleet met bruinleren etuitje (niet op de foto).

De draadontspanners zijn verschillend van lengte en dienen allemaal om de sluiter te bedienen voor langere opnametijden, zodat de camera (op statief) niet aangeraakt hoeft te worden en er geen bewegings-onscherpte ontstaat. De beide langste draadontspanners en een van de korte zijn voorzien van een vastzetschroef ten behoeve van tijdopnamen in sluiterstand B.

Een lange witkleurige draadontspanner, een lange zwarte draadontspanner en een middellange draadontspanner met vastzetschroef staan (nog) niet op de foto.

 

Deze filmbusjes en 4 van de 6 draadontspanners komen van mijn vader en schoonvader; de linker zelfontspanner en 2 draadontspanners behoren bij de overname van een cameracollectie uit Den Haag. De rechter zelfontspanner heb ik gekregen van Loes Visman.

De niet afgebeelde kleinbeeld filmbusjes en de witte draadontspanner heb ik gekocht via Marktplaats in juli 2007 in combinatie met 3 camera’s en diverse accessoires. De niet afgebeelde middellange draadontspanner is gekregen van fam. Oosting in september 2008 en de niet afgebeelde lange draadontspanner van mevrouw Wilma van Asselt in november 2009.

The film canisters are especially suitable to store rollfilm negatives. The middle cannister has the exact size for 120 rollfilm, the smaller one is suitable for 127 rollfilm. On the cap of the largest canister the word "Erasmic" is shown, on the cap of the middle cannister a symbol with a winged dragon is visible.

I also have 4 equal film canisters for 35mm film, but these are not shown above.

At the lower left side you see a mechanical self timer, that can be screwed into the connection for a cable release. Duration 10-15 sec. Complete with grey plastic case.

In the middle you see a second mechanical self timer, that operates the release button by pushing or pulling; it is not clear how this equipment must be attached to a camera. Complete with brown leather case (not on the picture).

The cable releases are different in length and all serve to operate the shutter release for longer exposure times, preventing the camera (on tripod) from being touched resulting in unsharp pictures. The two longest cable releases and one of the short ones are provided with a tighten screw to be able to keep the shutter open in position B.

A long white colored cable release, a long black one and a mid range cable release with tighten screw are not (yet) shown on the picture above.

The film canisters and 4 out of 6 cable releases come from my father and father-in-law; the self-timer at the left and 2 cable releases belong to the take-over of a camera collection from The Hague. The self timer in the middle is a gift from Loes Visman.

The 35mm film canisters and the white colored cable release, which are not shown on the picture, were bought via Marktplaats (kind of E-bay) in July 2007 together with 3 camera’s and other accessories. The mid range cable release not shown is a gift from Mr. Oosting in September 2008 and the long cable release not shown is a gift of Mrs. Wilma van Asselt in November 2009.