Eumig C3

Terug/back

 

http://home.planet.nl/~hein.banken/DreamHC/Pagina146_IMG_OBJ2.jpg

 

Eumig, Wien, Austria
ca 1955

 

 

Filmcamera voor 8 mm film met veeraandrijving. Start/stop knop aan de achterzijde van de camera, kan worden geblokkeerd en is ook instelbaar voor continu opnamen. Enkelbeeldopnamen zijn mogelijk via een draadontspanner. Geen afstandsinstelling (fixed focus); kortste afstand van 0,6 m bij f 16 tot 2,7 m bij f 1,9. Variabel irisdiafragma, instelbaar van 1,9 tot 16. Ingebouwde belichtingsmeter zichtbaar in de zoeker: wijzer kan via diafragma instelling op markering geplaatst worden voor een juiste instelling. Instelbaar voor filmgevoeligheid tot 19 Din / 50 ASA. De onderste 'lens' met duidelijk zichtbaar iris diafragma is de opening voor de belichtingsmeter; de opnamelens zit daarboven en is een Eumigon 1 : 1,9 f = 12,5 mm van Eumig Wien. Resterende lengte van de film (in meters) wordt aangegeven via een roterende schijf. Instelbaar voor 8, 16 of 32 beeldjes per seconde; standaard is 16. De filmduur bij geheel opgewonden veer is ongeveer 40 seconden.Compleet met tas, lensdop, afschroefbare handgreep (zichtbaar op de foto) en duitstalige gebruiksaanwijzing; verder een groothoekvoorzetlensje (Eumicron, fixed focus; kortste afstand 35 cm bij f 16) en een televoorzetensje (Eumakro 2x met instelring voor afstand van 2 m tot oneindig). Beide lensjes zijn zichtbaar op de foto; er is ook nog een plastic houder voor elk aanwezig.

Gekregen van Frits Jansen in november 2003. Een 2de exemplaar kreeg ik van Gerrie Reimink uit Goor in augustus 2016.

 

Movie camera for 8 mm film with spring motor. Start/stop button at the back of the camera, can be blocked and can also be set to continuous operation. Single frame exposures are possible with a cable release. No focusing (fixed focus); shortest distance from 0,6 m at f 16 till 2,7 m at f 1,9. Variable iris diaphragm, the aperture can be set from 1,9 to 16. Built-in exposure meter visible in the view finder: needle can be set on a mark with the aperture lever for a correct setting. Meter can be set on film sensitivity to a maximum of 19 Din / 50 ASA The lower 'lens' at the front with clearly visible iris diaphragm is the opening for the exposure meter; the exposure lens is located above that and is a Eumigon 1 : 1,9 f = 12,5 mm of Eumig Wien. Remaining film length (in meters) is indicated via a rotating disc. Adjustable for 8, 16 or 32 frames per second; standard is 16. Film duration at fully tensioned spring is approximately 40 seconds. Complete with bag, lenscap, detachable grip (visible on the picture) and instruction manual in the German language; in addition a wide angle lens (Eumicron, fixed focus; shortest distance 35 cm at f 16) and a telephoto lens (Eumakro 2x with adjustment ring for distances from 2 m till infinity). Both lenses are visible on the picture; there is also a plastic container for each of them.

A gift from Frits Jansen in November 2003. A second one I got from Gerrie Reimink in August 2016