sitemapsitemap Electro Bewi Super

Electro Bewi Super

Terug/back

 

    

 

Paul Will / München-Pasing; made in Germany
ca 1938

 

Belichtingsmeter met elektrische en optische lichtmeting; de optische lichtmeting kan gebruikt worden bij weinig licht als de elektrische wijzer niet meer uitslaat. De vertaling naar sluitertijd/diafragma gaat bij beide metingen met behulp van lichtwaarden. De gevonden lichtwaarde dient met een draaiwieltje te worden ingesteld, waarna in de tabel sluitertijd en diafragma kunnen worden afgelezen. De tabel is instelbaar voor filmgevoeligheid tot max. 22 Din. Geen Asa waarden. Ook nog voorzien van aparte scherptedieptetabel bij verschillende diafgragma openingen. Duitstalige gebruiksaanwijzing aanwezig en ook een kartonnen doosje. Het draaiwieltje voor het instellen van de lichtwaarde in de tabel is defect (zit vast).

Gekocht en gebruikt door mijn oom Huub Schetsken tezamen met de Ihagee Exacta camera; tegelijk met die camera gekregen van zijn weduwe Bep Schetsken na het overlijden van oom Huub rond 1990.

 

Exposure meter with both optical and electrical lightmetering; the optical metering can be used at bad light conditions, when the electrical needle does not react. The translation into shutterspeed / aperture goes via licht values in both cases. The light value found must be set by a small rotating wheel, after which shutterspead and aperure can be read in the table. The table can be adjusted for film speeds till 22 Din max. No Asa values. There is also a separate depth-in-field table at various apertures. An instruction manual in German and a cardboard box are available. The turning wheel for the setting of light values is defective (is stuck).

Bought and used by my uncle Huub Schetsken together with the Ihagee Exacta camera; obtained together with that camera from his widow Bep Schetsken after the death of uncle Huub around 1990.