sitemapsitemap Dia raampjes

Dia raampjes / Slide mounts

Terug/back

 

 

 

 

v      Links ziet u een standaard diamagazijn in een uitvoering voor 36 dia's. Daarnaast heb ik magazijnen voor 30 en 50 dia's. Hierin passen maximaal diaraampjes voor 4 x 4 cm (buitenmaat diaraampjes voor 4 x 4 cm en 24 x 36 mm is beide 5 x 5 cm).

v      De diaraampjes van links naar rechts op de eerste rij (onderdelen) en tweede rij (gemonteerd) zijn een glasraampje voor kleinbeeld, een glasraampje voor 4 x 4 cm en een glasloos diaraampje voor kleinbeeld; allemaal van het merk Gepe (made in Holland).

v      Op de onderste rij nog een 4 x 4 glasraampje van Agfa (made in Germany) en een glasraampje voor 6 x 6 cm formaat van Rollei (made in Germany).


Diaraampjes met glas hebben als nadeel dat er erg stofvrij gewerkt moet worden bij het inramen en dat er na verloop van tijd vrijwel altijd zogenaamde newtonringen ontstaan die het beeld verstoren. De glasloze raampjes hebben deze problemen niet maar door enigszins krom staan en "ploppen" is de scherpstelling op het scherm lastiger. Dit geldt zeker voor grotere formaten als 4 x 4 en 6 x 6 en daarom worden daarvoor toch altijd glasraampjes gebruikt.

De diamagazijnen worden veelal bewaard in hardplastic diadozen waarin de dia's stofvrij worden opgeborgen en waarop de inhoud kan worden vermeld. Ik heb vele diadozen voor 2 magazijnen (zowel voor 36 als 50 dia's per magazijn) en ook enkele waarin 12 agazijnen kunnen worden opgeborgen. Deze dozen staan niet op de foto.

 

 

v      At the left you see a standard slide magazine in a design for 36 slides. Besides this I own magazines for 30 and 50 slides. These magazines can contain slide mounts with a max. image size of 4 x 4 cm (outer dimensions of mounts for image size 4 x 4 cm and 24 x 36 mm is both 5 x 5 cm).

v      The slide mounts from left to right on the first row (parts) and second row (assmbled) are: a glass mount for 35 mm film, a glass mount for 4 x 4 cm rollfilm and a glassless mount for 35 mm film; all from the trade mark Gepe (made in Holland).

v      On the lower row there is another 4 x 4 glass mount from Agfa (made in Germany) and a glass mount for 6 x 6 cm size from Rollei (made in Germany).


Slide mounts with glass have the disadvantage that a dustfree environment is required during mounting and that after some time almost allways socalled newton rings appear that disturb the image. The glassless mounts do not have these problems but because the film is not fully flat the focussing of the image on the screen is more difficult. This is certainly valid for larger sizes like 4 x 4 and 6 x 6 and therefore always glass mounts are used for these.

The slide magazines are often stored in hardplastic slide boxes in which the slides can be kept dustfree and on which the content can be noted. I own many slide boxes for 2 magazines ( both for 36 and 50 slides per magazine) and also some in which 12 magazines can be stored. These slide boxes are not shown on the above picture.