sitemapsitemap Chinon CP-7m

Chinon CP-7m Multi-program

Terug/back

 

Chinon, Japan
ca 1987

 

Spiegelreflexcamera voor 24 x 36 mm op 35 mm kleinbeeldfilm met verwisselbaar objectief. Flitsschoentje met centraal X-contact; geen flitskabelaansluiting. Lamellenspleetsluiter met 15 sluitertijden van 8 sec - 1/2000 + B, beveilig tegen dubbele opnamen door automatisch filmtransport. Belichtingsautomaat is instelbaar voor diafragmavoorkeuze,

sluitertijden worden automatisch gekozen) of volledig automatisch, waarbij gekozen kan worden uit 3 programma's: action, normal en creative. Lichtmeting door de lens; signalering van gekozen tijd in de zoeker en op een LCD schermpje bovenop de camera. Automaat uitschakelbaar voor flits en voor volledige handbediening (stand M). Instelbare filmgevoeligheid t.b.v. automaat; bij gebruik van DX film wordt de gevoeligheid automatisch gedetecteerd. Instelbare verlengings- of verkortingsfactor. Sluiterknop kan geblokkeerd worden. Voorzien van electronische zelfontspanner met rode signaleringsled. Verwisselbaar objectief Auto Chinon 1:1,9 50 mm, made in Japan, met K-bajonet vatting. Afstandsinstelling variabel via draairing rondom lens van 45 cm tot oneindig; scherpstelling met behulp van matglasbeeld zichtbaar in zoeker. Daarnaast ook nog een scherptedieptering rondom objectief. Variabel irisdiafragma van 1,9 tot 16. Gemotoriseerd filmtransport automatisch na iedere opname; via aparte schuif uit te schakelen voor meerder opnamen over elkaar. Kan in de continu-stand worden gezet zodat meerdere opnamen achter elkaar worden gemaakt zolang de ontspanknop ingedrukt blijft. Er kunnen ook interval opnamen gemaakt worden bij gebruik van de continu stand in combinatie met de zelfontspanner en een vastgezette draadontspanner tot maximaal 90 minuten. Opnameteller zichtbaar op LCD schermpje. Doorzichtzoeker op geprojecteerd matglasbeeld. Spiegel klapt op bij afdrukken en komt weer automatisch terug. Automatische transport bij laden van de film en terugwinden aan het einde van de film.

Stroomvoorziening via 6 volt lithium batterij (type 2CR5) of via 4 Alkaline penlite batterijen van 1,5 volt elk. Ik beschik over een gebruiksaanwijzing, opgehaald op http://www.butkus.org/chinon.

Gekregen in januari 2003 van Aad van Genderen uit De Bilt in combinatie met 2 zoomlenzen, een Chinon flitser, UV filters en zonnekap in een aluminium koffer; oorspronkelijk afkomstig van revalidatiecentrum "De Hoogstraat" in Utrecht.

 

Single Lens Reflex camera for 24 x 36 mm on 35 mm film with interchangeable lens. Provided with accessory shoe with central X-contact; no contact for flash cord. Metal focal plain shutter with 15 shutter speeds from 8 sec. - 1/2000 + B, blocked against double exposures via automatic filmtransport. Automatic exposure can be set on aperture priority (with automatic shutterspeed selection) or fully automatic; in that mode a selection can be made between 3 programs: action, normal and creative. Through the lens (TTL) metering; selected speed is shown in the viewfinder and on a LCD data panel at the top of the camera. Automatic selection can be switched off for flash and for fully manual operation (position M). Adjustable film sensitivity for the exposure meter; when using DX film the film speed is detected automatically. Adjustable exposure factor. Release button can be locked. Provided with electronic self-timer with red signalling led. Interchangeable lens Auto Chinon 1 : 1,9 50 mm, made in Japan with K-bayonet mount. Focusing variable via a distance control ring around the lens from 45 cm till infinity; focus can be controlled on the image in the viewfinder. There is also a depth of field scale around the lens. Variable iris diaphragm, from 1,9 till 16. Automatic motorized film transport after each exposure; can be switched of via a seperate switch for multi exposures. Can be set at continues mode, so that several exposures after each other can be made as long as the shutter release button is kept fully depressed. You can also make interval exposures when using the continuous mode in combination with the self timer and a locked cable release during 90 minutes maximum. Exposure counter visible on the LCD info panel. See-through viewfinder on projected image of the exposure lens. Mirror flips up at shutter release and returns automatically. Automatic transport at film loading and automatic rewind at the end of the film.

Power supply from a 6 volts lithium battery (type 2CR5) or from 4 Alkaline penlite batteries of 1,5 volts each. I have found an instruction manual for this camera on the internet; http://www.butkus.org/chinon.

Obtained as a gift in January 2003 from Aad van Genderen from De Bilt in combination with 2 zoom lenses, a Chinon flash unit, UV filters and sun shade in a aluminum case; originating from rehabilitation centre ''De Hoogstraat" in Utrecht NL.