sitemapsitemap Ihagee plate camera

Monobloc

Terug/back

Specs (in French)

 

Le Monobloc; 49, Bd. Pasteur, Paris XV

1911

 

Dit is een stereo platencamera met uitwisselbare plaatcassette voor 6 platen, plaatformaat 6 x 13 cm. Na iedere foto moet de plaat handmatig (in het donker) verwisseld worden waarna een nieuwe plaat automatisch klaar ligt voor belichting. En je moet niet vergeten de afdekplaat uit te trekken vóór iedere foto, anders wordt de gevoelige plaat niet belicht. Het nummer van de plaat die klaar ligt (1 t/m 6) is zichtbaar aan de achterkant van de cassette. Dubbele heen en weer sluiter met luchtdruk remcilinder, 6 sluitertijden aangegeven door nummers; de gebruiker van deze camera heeft destijds de bij ieder nummer behorende sluitertijd keurig op de bovenzijde ingegraveerd: 1, 1/2, 1/10, 1/25, 1/50, 1/150. Afstandsinstelling variabel van 2 meter tot oneindig; de scherptediepte van de ingestelde afstand wordt aan de voorzijde apart aangegeven voor iedere beschikbare diafragma opening; kortste afstand bij kleinste diafragma 1 meter. Iris diafragma instelbaar van 4,5 tot 32, tegelijkertijd voor beide lenzen via een verbindingshefboom. Bovenop zit een kleine waterpas. De 2 lenzen zijn een Saphir anastigmaat 1 : 4,5 F = 85 mm van Boyer Paris. De camera heeft ook de mogelijkheid tot het maken van panorama foto’s. Daarvoor moeten de lenzen verschoven worden naar links zodanig dat de rechter lens in het midden komt te zitten; de zoeker schuift mee naar links maar kan weer terugezet worden naar het midden. Binnenin wordt de linkerlens automatisch afgedekt met een verende klep zodat enkelbeeld opnamen mogelijk zijn in panorama formaat. Zie onder voor een afbeeling van de camera in deze postitie.

 

Opmerkelijk dat een stereo camera Monobloc wordt genoemd, maar ja… het was 1911…

Het is niet duidelijk welk bedrijf de camera produceerde; ik vind op internet de merknamen Boucher, Jeanneret en Liebe.


Gekocht op een openluchtbeurs in Bièvres, Frankrijk, juni 2007.

 

This is a stereo plate camera with interchangeable plate cassette for 6 plates, plate size 6 x 13 cm. After each picture the plate must be changed manually (in the dark), after which a new plate is ready for exposure. And don’t forget te extract the cover plate before a picture is taken, otherwise the photographic plate is not exposed. The number of the plate that is ready for exposure (1 to 6) is depicted at the back of the cassette. Twin back an forth shutter with airpressure brake cylinder; 6 shutterspeeds indicated by numbers; the user of this camera has in those days engraved the shutterspeeds belonging to each number at the top side of the camera body: 1, 1/2, 1/10, 1/25, 1/50 and 1/150. Focussing variable from 2 meters to infinity; the depts of scale for each set distance is depicted seperately at the front for each available aperture setting; shortest distance at smallest aperture setting is about 1 meter. Variable iris diaphragm ranging from 4,5 to 32, both lenses are set simultaneously via a connecting lever. Supplied with a small spirit level at the top. The 2 lenses are a Saphir anastigmat 1 : 4,5 F = 85 mm from Boyer Paris. The camera has also the possibility to take panoramic exposures. In order to be able to do this, the lenses must be moved to the left as to get the right lens in the center; the viewfinder is moved to the left too, but can be placed back to the center. Inside the left lens is covered automatically with a springy flap so that single exposures in panoramic format are possible. See below for a picture of the camera in this panoramic position.

 

Remarkable that a stereo camera was called Monobloc, but okay... it was 1911...

It is unclear which company did produce this camera; on internet you will find the brand names Boucher, Jeanneret and Liebe.

 

Bought at an open air fair in Bièvres France in June 2007.

 

               

 

 

De Monobloc in panorama stand