Asahi Pentax Takumar

Terug/back

 

http://home.planet.nl/~hein.banken/DreamHC/Pagina98_IMG_OBJ2.jpg

 

Asahi Optical Co Ltd, Japan
ca 1973

 

Hier ziet u een telelens en groothoeklens met bijbehorende tassen:

 

v  Telelens 135 mm f / 3,5 super multi coated (SMC), irisdiafragma van 3,5 tot 22, bereik van 1,5 meter tot oneindig; voorzien van scherptediepteaanduiding en P-draad schroefvatting. De diafragmabediening kan op Auto of Manual worden ingesteld. Filtermaat 49 mm. Losse zonnekap werd bijgeleverd.

v  Groothoeklens 35 mm f / 3,5 super multi coated (SMC), irisdiafragma van 3,5 tot 16, bereik van 0,45 meter tot oneindig; voorzien van scherptediepteaanduiding en P-draad schroefvatting. De diafragmabediening kan op Auto of Manual worden ingesteld. Filtermaat 49 mm.


Engelstalige gebruiksaanwijzing met Nederlandstalig inlegvel aanwezig.


In 1973 door mijzelf gekocht bij Camex in Eindhoven voor gebruik op mijn Pentor Super TL van Pentacon. Bij aanschaf van de Pentax ME Super in 1982 heb ik deze lenzen via een K-bajonet adapter ook op deze camera kunnen gebruiken totdat een zoomlens van 28 tot 80 mm deze beide lenzen in 1987 heeft vervangen. De telelens kostte destijds blijkens een bewaard bonnetje hfl 295,-- (€ 134,--).

 

In december 2014 kreeg ik van Sytske Nawijn nog een Takumar telelens 135 mm die vrijwel identiek is. Die was gebruikt op een Asahi Pentax Spotmatic F camera.

 

Here you see a telephoto lens and wide-angle lens including their cases:

 

v  Telephoto lens 135 mm f / 3,5 super multi coated (SMC), iris diaphragm from 3,5 to 22, focus range from 1,5 meter to infinity; provided with depth-of-scale indication and P threaded mount. The aperture operation can be set on Auto or Manual. Filter size 49 mm. A loose sun shade (at the left) is included with the unit.

v  Wide-angle lens 35 mm f / 3,5 super multi coated (SMC), iris diaphragm from 3,5 to 16, focus range from 0,45 meter to infinity; provided with depth-of-scale indication and P threaded mount. The aperture operation can be set on Auto or Manual. Filter size 49 mm.


Instruction booklet in English with addendum in the Dutch language is available.


Bought in 1973 by myself at Camex in Eindhoven for use with my Pentor Super TL of Pentacon. After buying the Pentax ME super in 1982 I could also use these lenses on this camera with use of a K-bayonet adapter. A zoom lens from 28 to 80 mm did largely replace the use of both these lenses in 1987. According to a kept receipt the telephoto lens did cost at that time ƒ 295,-- (€ 134,--).

 

In December 2014 I got from Sytske Nawijn another Takumar telephoto lens 135mm, that is practically identical. It was used on an Asahi Pentax Spotmatic F camera.