sitemapsitemap Asahi Pentax SV

Asahi Pentax SV

Terug/back

Pentax meter

 

 

Asahi Optica Company, Japan
ca 1970

 

Spegelreflexcamera voor 24 x 36 mm op 35 mm kleinbeeldfilm voor verwisselbaar objectief met P draad. Voorzien van 2 aansluitingen voor flitskabel (FP en X). Handmatig instelbare spleetsluiter met 11 sluitertijden van 1 sec - 1/1000 + B en flits. Ontspanknop is geblokkeerd tegen dubbele opnamen. Rode indicatie voor gespannen sluiter bovenop. Voorzien van mechanische zelfontspanner. Afstandsinstelling variabel via draairing rondom lens; bereik afhankelijk van geplaatst objectief; scherpstelling met behulp van matglasbeeld zichtbaar in zoeker. Variabel irisdiafragma, instelbaarheid afhankelijk van geplaatst objectief;. Ik heb deze camera zonder objectief gekregen; het objectief op de foto is geleend van Pentacon (zie aldaar). Filmtransport via handel met opnameteller en automatische stop. Doorzichtzoeker op geprojecteerd matglasbeeld. Spiegel klapt op bij afdrukken en komt weer automatisch terug. Geen stroonvoorziening aangezien de instelling volledig handmatig geschiedt.

Als extra is de camera voorzien van een CdS belichtingsmeter die bovenop het zoekerhuis van de camera kan worden vastgeklikt. Er is een mechanische koppeling met de instelknop voor de sluitertijden. De meter is instelbaar voor filmgevoeligheden van 6 tot 1600 ASA en geeft het in te stellen diafragma aan bij de gekozen sluitertijd. Er is een extra meetbereik voor weinig licht. Stroomvoorziening via een knoopcel, type PX 625.

Gekregen als camera body van Loes Visman in januari 2006

 

Single Lens Reflex camera for 24 x 36 mm on 35 mm film for interchangeable lenses with threaded mount. Provided with 2 connections for flash cord (FP and X). Fabric focal plain shutter with 11 shutter speeds from 1 sec. - 1/1000 + B and flash, to be set manually. Release button is blocked against double exposures. Red indication when shutter is tensioned on top. Provided with mechanical self timer. Focusing variable via a distance control ring around the lens; reach dependable on the used lens type; focus can be controlled on the image in the viewfinder. Variable iris diaphragm, aperture settings dependable on used lens type. I obtained this camera without lens; the lens on the picture above is borrowed from Pentacon (see Pentacon) Filmtansport via advance lever with frame counter and automatic stop. See-through viewfinder on projected image of the exposure lens. Mirror flips up at shutter release and returns automatically. No power supply as the settings on this camera are fully manual.

As an extra the camera is provided with a CdS exposure meter that can be clicked on top of the viewfinder housing. There is a mechanical coupling with the shutter speed selector. The meter can be set for film speeds between 6 and 1600 ASA and indicates the aperture to be set with the selected shutter speed. There is an extra metering range for bad light conditions. Powersupply from a mignon cell, type PX 625.

Obtainded as camera body from Loes Visman in January 2006.