sitemapsitemap Agfa Optima Parat

Agfa Optima Parat

 

Terug/back

 

Made in Germany
ca 1962

 

 

Camera voor 24 x 18 mm op 35 mm film (zogenaamd half kleinbeeld). Voorzien van standaard flitsschoentje met middencontact. Centrale Compur sluiter met automatische sluitertijdselectie (aantal onbekend) + B. Afdrukknop blokkeert voor dubbele opnamen. Afstandsinstelling variabel vanaf 0,9 meter tot oneindig, ook aangegeven met symbolen. Variabel irisdiafragma, instelbaar van 2,8 tot 22, alleen bij gebruik van flits; door de flitser aangegeven lichtwaarden voor portret of groep kunnen voor een correcte instelling worden gebruikt. Objectief Agfa Color Solinar 1 : 2,8 / 30 mm. Fimtransport via handel; instelbare opnameteller aan de onderzijde en automatische blokkering. Voorzien van ingebouwde belichtingsmeter voor de automatische belichting met instelbare filmgevoeligheid van 10-200 ASA (12-24 DIN). Rood/groen indicatie in de zoeker geeft aan of er voldoende licht is. Onduidelijk is of diafragma of sluitertijd of beide automatisch wordt ingesteld

Deze camera is onderdeel van de overname van een verzameling van 26 camera's uit Den Haag in juli 2004.

In het voorjaar 2008 kreeg ik eenzelfde camera van Piet Bakker.

 

Camera for 24 x 18 mm on 35 mm film (socalled half frame size). Supplied with a standard accessory shoe with central flash contact. Central Compur shutter with automatic speed selection (range unknown) + B. Release botton is blocked against double exposures. Focusing variable from 1 meter to infinity, also indicated with symbols. Variable iris diaphragm, aperture settings from 2,8 to 22, adjustable for flash only; guidenumbers indicated by the flash unit for portrait or group can be used for a correct adjustment. Lens Agfa Color Solinar 1 : 2,8 / 30 mm. Filmtransport via lever with adjustable frame counter at the bottom and automatic stop. Supplied with built in exposure meter for the
automatic exposure with adjustable filmspeed from 10-200 ASA (12-24 DIN). Red/green indication in the viewfinder indicates whether sufficient light is available. It is unclear whether aperture or shutterspeed or both is adjusted automatically.


This camera is part of a take over of a collection of 26 camera's from The Hague in July 2004.

In the spring of 2008 I got an identical camera from Piet Bakker.