sitemapsitemap Agfa Optima 5000 Pocket

Agfa Optima 5000 Pocket

 

Terug/back

 

Agfa, made in Germany
ca 1977

 

Pocket Camera voor gebruik van film in 110-cassette die niet behoeft te worden teruggespoeld. Flitsaansluiting voor Magicube die na iedere flits een kwart slag draait en 4 keer kan flitsen. Tevens mogelijkheid voor aansluiting speciale electronenflitser, zie foto. Volledig automatsche belichtingsregeling; rode en groene ledindicatie in de zoeker voor belichtingstijden langer of korter dan 1/30. Afdrukknop blokkeert voor dubbele opnamen. Afstandsinstelling van 0,8 meter tot oneindig, geen diafragma instellingen. Objectief Solinar 2.7. Filmtransport met automatische blokkering gebeurt tegelijk met het spannen van de sluiter door inschuiven van de camera; hij komt weer automatisch terug in de opnamestand tenzij je hem blokkeert met schuifje aan de onderzijde. Opnameteller op achterkant van de 110-cassette, zichtbaar door venstertje. Stroomvoorziening voor de automatiek via 3 knoopcellen van 1,5 volt elk; voor de electronenflitser via 2 AAA batterijen in de flitser zelf. Compleet met fraaie hardplastic cassette, een lederen tasje en een metalen draagriem.

Gekregen van Mieke van de Laar in september 2004

 

Pocket camera for use of film in 110-cassette that needs no rewinding. Flash contact for a Magicube, that makes a quarter of a turn after each exposure and that can make 4 flashes. There is also the possibility to attach a special electronic flash unit, see picture. Fully automatic exposure settings; a led in the viewfinder indicates whether the shutterspeed is longer or shorter than 1/30. Release button is blocked against double exposures. Focussing from 0,8 meter to infinity (also indicated in feet), no aperture stops. Lens Solinar 2.7. Filmtransport with automatic stop together with tensioning of the shutter by shoving in of the camera; it comes back in the exposure position automatically, unless you block it with a special slide at the bottom. Frame counter at the back of the 110 cassette, visible through a window. Power supply for the automatic exposure with 3 cells of 1,5 volt each; for the electronic flash with 2 AAA batteries in the flash unit itself. Complete with nice hardplastic cassette with inlay, a leather bag en a metal strap.

A gift of Mieke van de Laar in September 2004.